wsparcie lean

wsparcie lean

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w modelach kierowania firmami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie absolutnie niekoniecznych. plakaty lean Najistotniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zlikwidowanie marnowania zarówno w wymiarze siły roboczej jak i wykorzystywanych półproduktów. Wykorzystanie technik lean management stwarza możliwość uzyskania takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania oceny, które czynności są zbędne dla firmy.